Paints & Varnishes
Contract & aanbesteding van conserveringswerk in concrete en hanteerbare eisen.

Contract proces, vraagspecificatie, wet- en regelgeving, bouwvergadering + verslaglegging t.b.v.
duurzame staalconstructies m.b.v. doelvoorschriften.

Begeleiding uitvoering / Inspectie incl. voortgangsrapportage (technisch en visueel) van
voorbehandelen en conserveren van stalen onderdelen op de bouwplaats of in de shop, voor zowel
nieuwbouw als onderhoudssituaties.


Ø Geldende normen.

Ø Algemene eisen met betrekking tot veiligheid, conserveringsconstructies, milieu, afschermen niet te
behandelen delen, equipment en werkinstructies.

Ø Reinigen en conservering gereed maken. O.a. mechanische voorbewerking, ontvetten, stoom reinigen,
hand ontroesten, hogedruk waterstralen, pneumatisch en machinaal stralen en conversielagen.

Ø Keuze van de conservering met kwaliteitsverklaring en verificatie door de opdrachtgever.

Ø Opslag en aanmaak van verfproducten.

Ø Aanbrengen van de verfproducten, bijwerken van beschadigingen, conserveren van overgangen tussen
verschillende metalen, afdichten van open verbindingen en aanbrengen van metalliseerlagen.

Ø Kwaliteitsborging middels een uitvoerings- en inspectieplan, rapportage en te verrichten
kwaliteitsmetingen.
      
Ø Testen op de aanwezigheid van vet en olie of oplosbare zouten op het staaloppervlak, via metingen van
oppervlakte rein- en ruwheid, laagdikte, doorharding, imperfecties (o.a. hechting, poriën, tot verkrijting
en verkleuring).

Ø Persoonscertificering.
Werkend vanuit opdrachtgever visie.

ing. B. J. (Ben) Murijn
Paints & Varnishes
Provincialeweg 28
4503 GE Groede
gsm: 06 832 10 425
tel: 0117 38 36 00
Mail ons